pühapäev, 30. september 2012

F. Kafka "Protsess" sisukokkuvõte peatükkide kaupaTegelased:
  • Josef K. – teose peategelane, töötab pangas
  • Preili Brüstner –naine, kes elab K.ga samas majas
  • Proua Grubach – majaperenaine
  • Onu Karl –K. onu
  • Huld – advokaat
  • Leni – Huldi põetaja
  • Rudi Block – müügimees, kes on samuti süüdistatav
  • Titorelli – kohtumaalija


Esimene peatükk
Vahistamine. Kõnelus proua Grubachiga. Siis preili Bürstner
Josef  K. Ärkas oma kolmekümnenda sünnipäeva hommikul ning imestas, miks toatüdruk Anna talle hommikusööki polnud toonud. Ta helistas kellukest, mille peale saabus tuppa mees, keda ta varem polnud kohanud. Soovitud hommikusööki ta ei saanud, selle asemel teatati talle, et ta on vahistatud. K. ei teadnud mille eest ta arreteeriti või miks see ettekujutatust nii palju erineb. K.-l paluti oma toas korraldusi oodata. Kogu sündmust jälgisid naabrid oma korterite akendest. Mõne aja pärast kutsuti ta inspektori juurde. Talle anti selga must kuub. K. saadeti tööle koos kolme kaastöölisega, kes kogu sündmuses osalenud olid. Õhtul käis K. majaproua Grubachiga juhtunust vestlemas. Samuti soovis ta preili Bürstneri ees vabandada, et naise tuba oli hommikul K. ülekuulamiseks kasutatud. Paraku oli preili teatris ning teda tuli pikalt oodata. Kui preili saabus rääkis K. talle kõik üksikasjalikult ära. Ta üritas isegi jutunut näitlemise abil mõistetavaks teha. Selle käigus hüüatas ta aga liiga kõvasti ning äratas naabri ( proua Grubachi õepoja ) tähelepanu. Enne lahkumist suudles K. preili Bürtneri.

Teine peatükk
Esimene ülekuulamine
K.-le  teatati telefoni teel, et ta peab pühapäeval agulisse ülekuulamisele minema. Ta üritas kohale jõuda kella üheksaks. Kuna talle täpseid juhiseid ei antud, pidi ta välja mõtlema plaani, kuidas õige korter üles leida. Ta küsis igast korterist disler Lanzi. Tänu sellele sai ta igasse korterisse sisse piiluda. Lõpuks leidis ta õige korteri kelle kümne paiku üles. Talle heideti ette hilinemist. Ülekuulamisel pidas ta kõne, mis talle pigem kahju kui kasu tõi. Eialgu kuulai tema kõnet suure innuga ning näidati poolehoidu. Hiljem märkas K., et see kõik oli vaid teesklus.

Kolmas peatükk
Tühjas istungisaalis. Üliõpilane. Kantseleid
K. ootas uut istungikutset, kuid seda ei tulnud. Ta läks siiski pühapäeval samasse korterisse. Korteri perenaine võttis ta lahkesti vastu. Arutati, kuidas teineteist aidata. Jutuajamise ajal tuliüliõpilane, kes naise kaasa võttis ja temaga trepist üles kohtu-uurija juurde jooksis. Peagi tuli naise mees, kes töötas kohtuteenrina. Mees viis K. kantseleisid vaatama. Pööningul asuvaid kantseleisid uurival K.-l hakkas halb ning ta pandi istuma. Informaator ja kantseleis töötav tütarlaps talutasid ta välja. Värske õhu käes hakkas K.-l kohe parem.
Neljas peatükk
Preili Bürstneri sõbranna
K. üritas preili Bürstneriga vestelda, kuid tal ei avanenud selleks võimalust. Lõpuks saatis ta preilile kirju, kuid vastus ei tulnud neist ühelegi. Ühel pühapäeval oli koridor liikumist täis ning preili Montag kolis preili Bürstneri tuppa. Samal ajal kui K. sõi ning proua Grubachiga rääkis, kuulis ta uksel koputust. Teenja tõi teate, milles seisis, et preili Montag soovib K-ga söögisaalis vestela. Vestlus toimus proua Bürstneri palvel. Sisse tuli Lanz ( proua Grubachi õepoeg). K lahkus ruumist ning peatus seejärel preili Bürstneri ukse taga. Ta koputas, kuid keegi ei vastanud. Lõpuks avas ta ukse ning nägi, et preilit polnud kodus. Preili Montag ja Lanz märkasid K. tegu. K. kiirustas häbi tundes oma tuppa.

Viies peatükk
Peksja
K. hakkas mööda koridori töölt koju minema, kuid ta kuulis oigamist ning hakkas asja uurima. Ta läks kolikambrisse ning nägi kuidas valvureid peksti. Ta üritas neid altkäemaksuga päästa, kuid üks pekstavatest hakkas valust karjuma ning rikkus seetõttu tehingu. K. lahkus ruumist ja ava akna. Teenritele, kes asja uurima tulid, valetas ta, et välas üks koer ulgus. Ta andis teenritele käsu järgmisel päeval kolikamber ära koristada.

Kuues peatükk
Onu. Leni
K.-le tuli maalt külla onu Karl. Onu muretses K. protsessi pärast ning oli sellest teada saanud Erna kirja kaudu. Selleks, et keegi neid pealt ei kuulaks mindi jalutama. Onu viis K. oma vana sõbra advokaat Huldi juurde. Seal võttis neid vastu põetaja Leni, kes teatas, et Huld on haige. Advokaat soovis sellest hoolimata protsessiga egeleda. K. kuuleb portselaniklirinat ning lägeb vaatama, mis juhtus. Leni oli meelega ühe taldriku vastu seina puru visanud, et K.-d enda juurde meelitada. Nad veetsid koos mitu tundi. Leni lubas K.-d kohtuasjas aidata. Kui k. välja astus kurjustas vihmas seisev läbimärg onu temaga.

Seitsmes peatükk
Advokaat. Vabrikant. Maalikunstnik
K. oli segaduses. Talle tundus, et avokaat ei suuda tema heaks kuigi palju ära teha. Avokaat rääkis talle kohtus valitsevast olukorrast, salatsemisest, advokaatide põlgamisest ja kuidas oleks mõistlik kaebealusel käituda. Jutuajamise ajal tõi Leni advokaadile teed, sest see andisvõimaluse K-ga kohtumiseks. Samal ajal kui advokaat teed jõi sai K. Leni käest kinni hoida. K. hakkas huldi võimetes kahtlema ning plaanis end ise kohtus kaitsta. Esmalt pidi ta kirjutama avalduse. Tööl ei suutnud ta kurnatuse tõttu klientegi korralikult vastu võtta. Vabrikant teadis K. protsessist ning soovitas tal maalikunstnik Titorelliga ühendust võtta. K. läkski kunsniku juurde. Koridoris juhatasid tüdrukud ta kunstniku korterini. Tüdrukud jäid kogu vestluse ajaks kunstniku ukse taha. Titorelli lasi K.-l valida tõelise õigeksmõistmise, näilise õigeksmõistmise ja venitamise vahel. Enne K. lahkumist sokutas kunstnik talle oma „Nõmmemaastiku“ maalid. K. peitis need oma kabineti kirjutuslaua alumisse laekasse.

Kaheksas peatükk
Kaupmees Block. Advokaadile ülesütlemine
K. osustas advokaadile üles öelda ning läks seetõttu tema poole. Ukse avas seekord kaupmees Block, mitte Leni. K. tahtis asja enne Leniga arutada, kui advokaadiga räägib. Samal ajal kui advokaat suppi sõi vestles K. kaupmehega. Block rääkis talleebausust seoses huulejoone lugemisega. K. huulejoon ennustas talle süüdi mõitmist. Leni jäi väga kauaks advokaadi juure. Enne kui K. advokaadi juurde läks ütles ta Lenile, e loobub Huldi teenetest. Leni püüdis teda takistada, kuid tulutult. Peale seda kui K. oli oma otsuse advokaadile teatavaks teinud lasi Huld tal jälgida kuidas ta teiste klientidega suhtleb. Leni kutsus kaupmees Blocki advokaadi juurde. Huld kohtles teda halvasti ning lausa alandas meest. Sellise stseeni nägemine ei muutnud K. otsust, pigem leidis ta, et ta tegi õige otsuse.

Üheksas peatükk
Toomkirik
K.-le anti ülesandeks itaallasele linna tutvustada. Itaallasel oli aga nii kiire, et ta soovi vaid põhjalikku toomkiriku tutvustust. K. valimistas end ette korrates itaalia keelt. Lõpuks ei ilmunud itaallane toomkirikusse ning K. vaatas seal üksi ringi. Kui ta soovis kirikust lahkuda kutsuti teda hüüdega kantslist tagasi. Hüüdjaks oli vaimuliku riietes vangla kapten. Ta teatas K.-le, et tema protsessiga on halvad lood. Mees rääkis K.-le loo valvurist ja mehest, kes tahtis väravast sisse saada.

Kümnes peatükk
Lõpp
K. kolmekümne esimese sünnipäeva eelõhtultulid tema juurde korterisse kaks meest. Nad võtsid K. kaasa. Jõuti kivimurdu. K.-l võeti riided ära ning ta asetati ühe kivi juurde ebamugavasse asendisse. Ta vaatas ringi ning nägi, et ülemise korruse akna luugid paiskusid lahti ja seal sirutasend aknas välja kleenuke ja habras keha. Üks meestest surus K. kaelale, teine torkas noa tema südamesse.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar