neljapäev, 11. oktoober 2012

Kuidas kirjutada kirjandit?


Kirjandus – Kirjandi kirjutamine

1. Pealkiri:
 • Pealkirja lõpus ei ole punkti.
 • Pealkirja võib lisada hiljem.
 • Pealkirjas on tuumsõna(d), millele toetuda.
Nt. „Mõttest sünnib tegu, tegudest saatus

2. Moto:
 • Moto on autori sõnasõnaline tekst, mis paigutatakse pealkirja järele kirjandi teksti ette paremale serva.
 • Moto kirjutatakse vajaduse korral mitmel real.
 • Moto peaks peamõtet täpsustama.
 • Moto võib olla ladina keeles.

3. Sissejuhatus:
 • Sissejuhatus peab olema üldine.
 • Sissejuhatuse pikkuseks on 1/6 kirjandist.
 • Sissejuhatus ei tohi alata sama lausega, mis pealkiri.
 • Sissejuhatus on soovitatav kirjutada viimasena.
 • Sissejuhatus ei tohi alata küsimusega, kuid võib sellega lõppeda.

4. Teema arendus:
 • Teema arendus koosneb lõikudest, mis algavad taandreaga ja mille pikkuseks on 5-9 lauset.
 • Uus mõte algab uuelt lõigult.
 • Teema arenduse koostamiseks võib abiks võtta mandala.
 • Lisada näiteid, tsitaate, aforisme.

5. Lõppsõna:
 • Lõppsõna peab olema üldine.
 • Lõppsõna pikkuseks on 1/6 kirjandist.
 • Lõppsõnas ei tohi midagi korrata.
 • Enda tegevust ei tohi kommenteerida.
 • Lõppsõna peab vastama sissejuhatuses esitatud küsimusele.
 • Lõppsõna peab lõppema punktiga ja panema kirjandile punkti.


Tsiteerimine:
 • Vanasõna või aforismi tsiteerimine:
Nt. Taani vanasõna väidab: „Elu ilma sõbrata on elu ilma päikeseta.“
Taani vanasõna väidab, et elu sõbrata on nagu ilma päikeseta.
Öeldakse, et elu sõbrata on nagu ilma päikeseta.
 • Luuletuse tsiteerimine (soovitatavalt 2-4 rida, maksimaalselt üks luuletus kirjandis):
Nt. Betty Alveri luuletused panevad elu üle järele mõtlema: (.)
(„)Sul puudub sirav siht? – Eks mine
ja taipa, mis on aina tarbimine.(„)

Tüüpilised vead:
 • Oma tegevust ei tohi kommenteerida.
Nt. „Ma valisin selle teema, kuna…“
 • Sina isikut ei tohi kasutada.
Nt. „Kui sa…“
 • Näiteid peaks olema 2-3, hästi valitud ja sobivad.
 • Lühendeid ei kasuta.
 • Aastaarvud ja kuupäevad kirjutatakse numbritega, väiksemad arvud sõnadega.
 • „Osad“ ei käi elusolendite kohta.
 • Vältida sõnu „asi“, „tegelt“, „värk“ jne…
 • Sulge pigem mitte kasutada.
 • Sidesõna ei alusta lauset.
 • Peale on kas kohamäärus või tähendab lisaks, pärast tähendab ajaliselt hiljem.
 • Enne tähendab ajaliselt varem, ennem tähendab pigem.
 • Vahest tähendab ehk, vahel tähendab mõnikord.
 • Õieti tähendab õigupoolest, tegelikult, õigesti tähendab mitte valesti.
 • Igas lauses peab olema tegusõna.
 • Võrdluses ei käi „kui“ ja „nagu“ ees koma.
 • Kaashäälikuühendite erandid:
 • Rõhuliite -gi/-ki ees (-ki liidet nõuavad k, p, t, g, b, d, f, h, s, š, z, ž).
Nt. Lill+gi, kass+ki, ehk+ki, kukk+ki
 • Liitsõna liitumiskohal.
Nt. Kristall+selge, kesk+kool
 • Ülipikk ss l-i, m-i, n-i ja r-i järel (v.a. börs, pulseerima, kurseerima).
Nt. Ressurss, valss, pulss, renessanss
 • Liited (kõik tähed jäävad alles, kui sõna lõppeb sama tähega, millega liide algab.)
Nt. Kristall+ne = kristalne, portugal+lane = portugallane

Vigade märkimine:
 • | – Viga
 • × - Sõnakordus
 • √ - Midagi on puudu
 • ζ – Stiiliviga
 • F – Faktiviga
 • 1)2)3) – Sõnade järjestus pole õige

4 kommentaari: