pühapäev, 30. september 2012

Kirjand "Tuleviku kool" 11.klass


Tuleviku kool


Üha enam olen hakanud mõtlema tulevikule ja kõigele sellele, mis sellega seondub – pere, haridus ja töökoht. Eriti olen mõelnud enda haridustee peale, sest sellest sõltub, mis tööd ma tulevikus tegema hakkan. Juba praegu on toimunud suured muutused haridussüsteemis võrreldes sellega, mis oli 10 aastat tagasi ning olen täiesti kindel, et järgmine kümnend toob endaga kaasa veel hiiglaslikumad muutused. Tehnika areneb, õppimis- ja õpetamismeetodid muutuvad leebemaks ning tänu sellele ka õpetajate osatähtsus aina väheneb. On mitmeid probleeme, kuid tulevikus on näha neile ka reaalseid lahendusi. Milline võiks välja näha tuleviku haridussüsteem? Kuidas muuta kool kohaks, kuhu õpilased minna tahavad?
Põhiliseks probleemiks on õpilaste tihedad puudumised tundidest, eriti gümnaasiumiastmes. Siinkohal võib tegu olla vägagi mitmete põhjustega: probleemid klassikaaslastega või õpetajatega, kodused tööd tegemata jms. Iga õpetaja arvab loomulikult, et kõige olulisem on just see aine, mida annab tema. Seetõttu antakse ka kodus päris mahukaid ülesandeid teha, et teatud osa täiesti selgeks saaks. Kõik see on muidugi vajalik, kuid on füüsiliselt nii koormav, et jäetakse enda jaoks ebaolulisemad asjad tegemata. Ka endal juhtub päris tihti nii, et lihtsalt ei jõua kõike ära teha. Tulevikus teeb õpilane enne gümnaasiumi astumist valiku, milliseid aineid ta õppima hakkab. Nii omandab ta teadmised alal, millest on ta huvitatud ning mida ka edaspidi rakendada saab. Kaovad tohutute koduste tööde hulgad ning säilib rõõm tundides osalemises.
Teiseks suuremaks probleemiks on õpilaste pidev hilinemine esimestesse tundidesse. Enamasti algab koolipäev ekll 8.00, mis on isegi minu arvates veidi varane aeg. On näha, et õigeks ajaks koolijõudmine on nii mõnegi jaoks paras eneseületamine, sest esimesse tundi hilinejaid on ikka oma jagu. Vahest jõutakse kooli alles teiseks või kolmandaks tunniks. On üsna reaalne, et kümne aasta pärast ei minda mitte hommikul 8.00 kooli, vaid hoopiski 10.00 või 12.00. Selline süsteem kaotaks enamus hilinejaid ning võimalus oleks ka hommikul õppimiseks või ülekordamiseks. Enda kogemusest võin julgelt öelda, et hommikul õpitud osa jääb paremini külge kui õhtul selgeks tehtud osa. Seesugune süsteem vähendaks tohutul määral ka praeguste õpetajate hommikusi muresid.
Tehnoloogia on tänapäeval üks elu osa ning on muutumas järjest tähtsamaks. Arvutite ja nutitelefonide abil on meil võimalik kommunikeeruda igaühega siin ilma peal. Nii on ka koolidesse toodud tohutul hulgal arvuteid ja muud tehnoloogiat. Ka oma hindeid näeme me põhimõtteliselt ainult e-koolist. Olen arvamuselt, et järgneva 5 aasta jooksul on tehnoloogia arenenud nii kaugele, et arvutite odava hinna tõttu on olemas kõigil täiesti oma arvutid koolitööde tegemiseks. Arvutit kantakse koolis kaasas ning see on õpikute-vihikute asemik. Enam ei ole vaja kaasas kanda midagi peale arvuti, sest sinna kirjutatakse kõik konspektid. Ka kontrolltööd toimuvad arvutis ning õpetajal on võimalik oma arvutist kontrollida töö ajal seda, et keegi ei spikerda.
On ilmselge, et järgnev kümnend toob meie igapäevaellu olulisi muutusi nii haridusvaldkonnas kui ka teistes valdkondades. Olen üsna kindel, et varsti saavad õpilased valida gümnaasiumiastmes endale sellised õppeained, millest nad on huvitatud. Kogu õppetöö hakkab toimuma arvutite vahendusel, sest nii on hulga lihtsam ning kool ise algab kümnest või kaheteistkümnest. Selline süsteem peaks tulevastele õpilastele sobima kindlasti paremini, kui see, millega mina olen harjunud.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar