teisipäev, 9. oktoober 2012

George Orwell „Loomade farm“ kokkuvõte


George Orwell „Loomade farm“ 1946

Muinaslugu, mis räägib Nõukogudemaast 30-te aastate lõpul, s.t. stalinismi kõige brutaalsem ja lihtsakoelisem avaldumisvorm. Nagu muinaslood ikka, kajastab ka „Loomade farm“ läbi aegade ilmnevat elutõde. Just lihtsakoelise võimu-usupreerimise mehhanismi paljastamine võimaldas ja võimaldab lugejal ka tänapäeval läbi näha võitlust võimu pärast ka neil puhkudel, kui see on maskeeritud objektiivsete seaduspärasuste ja õilsate eesmärkidega. Näited, kus võimulepürgija koondab vajaliku jõu (muinasloos koerakutsikad) ja rajab oma poliitilise tegevuse intriigidele, on ajaloolehekülgedel klassikalised. Nii toimis vailedamatult ka J.Stalin, kes ilmutas täielikku oportunismi tegevusprogrammide omaksvõtmisel ja oli meister revolutsiooni liidreid üksteise vastu välja mängima.

Paar päeva enne surma, siga Vana Major, nagu teda kutsuti, algatas ülestõusu, mille eesmrgiks oli loomade vabadus, enam ei pidanud loomad alluma inimvõimule ning elama ainult enda jaoks. Pandi paika reeglid, mis võrdsustasid kõiki loomi, ning halvustasid inimesi.
Kõik olid esialgu väga sõbralikud ja hoidsid üksteist, koos mingi Lehmalauda lahingusse inimeste vastu, kuid pärast seda hakkas kõik loomade farmis muutuma. Tõusis esile Napoleon, kes süüdistas inimeste kallaletungis Lumepalli, ning saatis ta Loomade farmist minema. Ta kasvatas endale koerakutsikad, kes ajasid teistel lomadel hirmu nahka ning iga ülestunnistuse järel, mis oli seotud väiksemagi reetmisega, lõppes surmaga.
Kokkuvõttes said eelise sead ja koerad, saadi endale head toitu, rasket tööd tegema ei pidanud ning nad võisid vabalt elada Jones’i majas. Reeglite tabel pidevalt täienes just nii, nmagu oli mugav Napoleonil ja teistel sigadel. Mitmete tülide ja reetmiste tagajärjel, jõudsid sead ja inimesed leppimiseni. Kui loomad jälgisid nende tegevust aknast, ei teinud nad enam vahet, kus on sead ja kus inimesed.